TRZEBOSZ

   Wieś Trzebosz położona jest w odległości 3 km na południe od miastamapa Trzebosz Bojanowa. Znajduje się już poza granicami historycznej Wielkopolski - na Śląsku. Wieś liczy 77 numerów domów mieszkalnych, w tym dwa bloki - 8-rodzinny i 18-rodzinny.
Jest też 5 budynków podworskich (w tym 3 przedwojenne czworaki). Spośród gospodarstw chłopskich tylko 28 utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli, inni z pracy zarobkowej, rent i emerytur oraz niewielkich działek przyzagrodowych. Gleby są tu dobre, gdyż 1/3 ziem uprawnych mieści się w klasach trzecich, a połowa w klasach czwartych. Spośród mieszkańców Trzebosza zdecydowaną większość stanowią przybysze zza Buga i regionu krakowskiego. Ludność miejscowa i okoliczna jest w miejszości.
    Trzebosz to wieś o zabudowie zwartej. Budynki są przeważnie szczytem zwrócone do drogi. dawniej był tutaj bruk, który przykryto asfaltem. Są tu budowle zabytkowe: pałac, kościół, plebania, kuźnia, mauzoleum w parku.

HISTORIA

   
W średniowieczu Trzebosz był osadą obronną usytuowaną w połowie drogi pomiędzy grodem kasztelańskim w Sądowli i Poniecu. W 1406 roku Trzebosz był lokowany przez Konrada III Oleśnickiego. W latach 1467-1531 należał do rodziny Wrobelwitz, od 1531 do 1539 do Bojanowskich - Trzeboskich. Pierwszym z Bojanowskich, który tu osiadł był Mikołaj - syn Andrzeja. To Andrzej Bojanowski w 1531 roku kupił Trzebosz od Kacpra Wrobelwitz dla syna Mikołaja. Ten wzniósł tutaj swoją siedzibę. W 1593 roku Trzebosz nabył Baltazar v. Stosch. Następnie władał tu Melchior v. Stosch, od 1700 do 1760 roku rodzina v. Bothmer. W 1775 roku kupił Trzebosz Karol Sylwiusz Konigsdorff. Zmarł on w 1822 roku, a gdy w następnym roku zmarł jego syn, w parku rezydencjonalnym wystawiono mauzoleum nad wejściem którego widnieje data 1823. W 1857 roku majątek nabył Karol v. Konigsdorff z innej lini. Jego żona była katoliczką i urządziła kaplicę w pałacu. Po śmierci żony Konigsdorff sprzedał Trzebosz Ottonowi Gustawowi Schullenburgowi, a jego córka w 1877 roku wniosła tenże majątek jako wiano hrabiemu Gunterowi Finck v. Finckenstein z Reitweinu. Trzebosz jako ordynacja był w posiadaniu Finckensteinów do okresu międzywojennego, kiedy to w ramach regulacji znalazł się w granicach państwa polskiego. W 1923 roku Trzebosz kupił hrabia Zygmunt Czarnecki z Dobrzycy. Od 1945 roku majątek stał się własnością Skarbu Państwa, a pałac był użytkowany jako dom mieszkalny.

Polecamy

Kontakt

Sołtys wsi
NORBERT WEBER

n-weber@o2.pl
781-091-744