SOŁTYSI WSI TRZEBOSZ

 Sołtys - Norbert Weber
 Rada sołecka: przewodnicząca - Renata Jagodzik
 członkowie - Agnieszka Sarbinowska, Irena Rudyńska, Maciej Kazior,  Radosław Prozorowski

    W latach wcześniejszych funkcję sołtysa pełnili: Maria Klupś, Krzysztof Przewłocki, Piotr Gembiak, Henryk Chwastek, Edmund Jagodzik


Polecamy

Kontakt

Sołtys wsi
NORBERT WEBER

n-weber@o2.pl
781-091-744