ZABYTKI


PAŁAC

    Pierwsze wzmianki na temat pałacu to rok 1712-1714 - wtedy to prawdopodobnie rozpoczęła się budowa na życzenie Juliusza Augusta von Bothmera. Możliwe, że pałac powstał z wykorzystaniem istniejących murów poprzedniej budowli. W latach 1857-1860 został przebudowany przez Karola von Königsdorffa.
    Pałac jest późnobarokowy, murowany, otynkowany, piętrowy, podpiwniczony. Z projektowanego zapewne założenia z dwoma skrzydłami, zrealizowano budynek główny zwrócony frontem na północ i jedno skrzydło przylegające do niego pod kątem prostym od strony zachodniej. W fasadzie korpusu głównego występuje pozorny ryzalit zawierający wejście zwieńczone trójkątnym frontonem. Ściany są rozczłonkowane pilastrami. Korpus główny jest nakryty dachem czterospadowym dość wysokim; skrzydło też dachem czterospadowym, nieco niższym. -info www.gminabojanowo.pl
    Wnętrze budowli jest bogato zdobione. Idealnie odrestaurowano stare sztukaterie, malowidła i dwa piękne kominki. Od ulicy znajduje się honorowy dziedziniec natomiast za pałacem (od wschodu) rozległy park krajobrazowy z fontanną oraz mauzoleum – grobowcem rodu von Königsdorff.
   Obiekt aktualnie pełni funkcję ośrodka hotelowo-konferencyjnego.
pałac w Trzeboszu
kliknij na obrazek aby powiększyć

MAUZOLEUM

   
Mauzoleum jest 6-cio boczną rotundą. Dowodem dawnej świetności jest kartusz z herbem rodowym Konigsdorffów, którzy zostali tam pośmiertnie pochowani. Budowla nie przeszła jeszcze remontu, zamurowano wszystkie wejścia, by uniknąć dalszej dewastacji.
mauzoleum

KOŚCIÓŁ

   
Parafia w Trzeboszu wzmiankowana jest w r. 1406. W 1555 lub 1581 r. kościół został oddany protestantom przez Mikołaja Bojanowskiego, właściciela Trzebosza. W 1593 r. w akcie kupna-sprzedaży majątku Baltazarowi v. Stosch, Andrzej Bojanowski (syn Mikołaja) zastrzegł sobie prawo pochowania siebie i swoich bliskich w tutejszym kościele w wybudowanym przez siebie „sklepio­nym" grobowcu.
    Parafia pozostawała w rę­kach protestantów do 1945 r. W tym to roku kościół przejęli ka­tolicy, a plebanię Skarb Państwa. Kościół od lat stanowi filię para­fii Bojanowo i jest p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Fun­dowany był w 1606 r. przez Melchiora v. Stosch z żoną Ewą Marianną (o czym świadczy ta­blica fundacyjna, znajdująca się przed wejściem do kościoła), za­pewne na wcześniejszym zało­żeniu XV-wiecznym, przy któ­rym pewne prace (krypta) pro­wadził Mikołaj Bojanowski. Ko­ściół był gruntownie odnawiany w 1855 i 1906 r. Autor projektu nie jest znany. Bryła kościoła ma cechy wczesnobarokowe, a wnętrze późno renesansowe. Świątynia jest murowana, na kamiennych fundamentach. Ściany są otynkowane. Kościół położony jest w środkowej części wsi, otoczony ceglanym murem, w którym są dwie bramy, a od strony północnej furtka. Przy północno-zachodnim narożniku jest murowana w cegle kaplica. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji ciesielskiej. Wieża kościoła jest ponad jego częścią zachodnią, na kamiennym otynkowanym pod­murowaniu. Wykonana została z drewna z wyjątkiem ściany zachodniej - muro­wanej. Posiada drewniany baniasty hełm z dwoma prześwitami. Dach kościoła pokryty jest dachówką ceramiczną karpiówką, a hełm wieży blachą aluminiową. Drzwi wejściowe do kościoła są podwójne: zewnętrzne opierzone deskami profilowanymi, wewnętrzne wielopłycinowe. Drzwi z zakrystii do prezbiterium są deskowo-listwowe; drzwi z zewnątrz do zakrystii opierzone są deskami pro­filowanymi układanymi w jodełkę. Prezbiterium i nawa mają jednakową szero­kość. W zachodniej części znajduje się chór muzyczny. W kruchcie jest dwu­kondygnacyjna empora.
    Nad wejściem do kruchty znajdują się 3 kamienne płyty. Dwie skrajne prze­niesione w XIX wieku z dawnego mauzoleum rodziny v. Stosch. Są to epitafia odnoszące się do Melchiora (lewa) oraz Ewy v. Gersdorff i Marianny Kreckwitz (prawa), z kartuszem herbowym u dołu każdej. Płyta środkowa z napisem do­tyczy fundacji kościoła w 1606 r. przez Melchiora v. Stosch z kartuszem herbo­wym u dołu. W narożniku kruchty i prezbiterium drewniany krzyż.
    Ołtarz główny, ambona i chrzcielnica są późnorenesansowe z początku XVII wieku, odnowione gruntownie w 1906 r. Ołtarz główny (z 1607 r.) rzeźbiony w formie tryptyku; w polu środkowym znajduje się płaskorzeźba Ostatniej Wieczerzy, ujęta dwiema kolumienkami nad którymi są figury Piotra i Pawła, zwieńczona gzymsem na kroksztynkach; pod polem środkowym są 4 kartusze z herbami rodzin śląskich. W polach skrzydeł od wewnątrz czterej ewangeliści, od zewnątrz wersety z Pisma św. i data 1607; w predelli znajduje się m. in. scena Zwiastowania, a w wysokim zwieńczeniu rzeźby Pasji, aniołów i Chrystusa Zmartwychwstałego. Am­bona podtrzymywana  jest przez anioła. Pochodzą­ca z około 1607 r. chrzcielnica jest 6-cio boczna ozdobiona ornamentem okuciowym, główkami aniołków i herbami Stosch i Kreckwitz. Epitafia: Juliusza Augusta v. Bothmer (zm. 1737) i jego żony Barbary Heleny (zm. 1738).
Kosciol w Trzeboszu

Polecamy

Kontakt

Sołtys wsi
NORBERT WEBER

n-weber@o2.pl
781-091-744